skip to Main Content
+358 400 666 367 jukka.harju@tutkijat.fi

Toimimme sekä julkisella, että yksityisellä sektorilla ja tarjoamme asiakkaillemme sekä kosteudenmittaus, tarkastus / tutkimus, että saneeraus- ja desinfiointipalveluja mm. seuraavissa tapauksissa

Kosteusmittaus mm.

  • äkilliset vahingot
  • asuntokauppa
  • päällystettävyyden arviointi (porareikämittaus)

Kosteusmittausta käytetään apuna äkillisissä kosteusvaurioissa. Uudis- ja saneerauskohteissa kosteusmittauksella saadaan luotettavaa tietoa rakenteen päällystettävyyden arvioinnissa. Asuntokaupan kuntoarvioinnin osana kosteusmittaus on myös hyvä apuväline. Epäiltäessä homevauriota ei pelkkä kosteuden mittaaminen kuitenkaan anna riittävää tietoa mahdollisten vaurioiden paikantamiseksi. Rakennuksen homevauriot ovat usein piileviä tai vanhoja vauriota joista ei ole rakenteen pinnalla näkyviä viitteitä tai kosteusmittarilla todennettavaa kosteutta mittaushetkellä. Kosteusmittari toimii kuitenkin tärkeänä täydentävänä osana homevauriotutkimusta.

Tarkastus / tutkimus mm.

  • epäily kosteus / homevauriosta
  • asuntokaupan kuntotarkastus / tutkimus
  • poikkeavat hajut rakennuksessa
  • käyttäjien oireilu

Homevauriota epäiltäessä tarkastus / tutkimus aloitetaan usein perustutkimuksella jossa selvitetään rakennuksen perustiedot sekä historia jonka jälkeen tehdään aistinvarainen tarkastus pintakosteudenosoitinta apuna käyttäen. Tarkastuksen aikana määritellään mahdollinen näytteenoton tarve ja näytteenottopaikat sekä kerätään näytteet ja tehdään tarvittaessa rakenteiden avauksia vaurioiden selvittämiseksi. Perustutkimuksen tavoitteena on selvittää mahdolliset vaurioituneet rakennusosat sekä lisätutkimusten tarve. Lisätutkimuksia saatetaan joutua tekemään vaurioiden laajuuden- sekä aiheuttajan selvittämiseksi. Rakennuksessa saattaa olla myös muuntyyppisiä ongelmia tai puutteita (esim.ilmanvaihdon puutteet, teolliset kuidut, kemialliset epäpuhtaudet) yhtäaikaa homevaurion kanssa, jolloin lisätutkimuk-sia tarvitaan ennenkuin jatkotoimista päätetään.

Saneeraus ja desinfiointi

  • kun tutkimukset on saatettu loppuun sekä kustannusarvio ja korjaussuunnitelma tehty
  • äkillinen vaurio vaatii välittämän korjauksen

Hoitamaton kosteusvaurio johtaa lähes poikkeuksetta mikrobivaurioon. Otollisissa olosuhteissa mikrobivaurio voi kehittyä jopa muutamassa päivässä. Tästä syystä on tärkeää ryhtyä toimenpiteisiin mahdollisimman nopeasti sen jälkeen kun vaurio on todettu. Hoitamaton mikrobivaurio saattaa pahimmillaan aiheuttaa vakavaa terveyshaittaa sekä vaurioita rakenteille.

Kosteus / homevaurion korjauksen onnistumisen edellytyksenä on vaurion aiheuttajan luotettava selvittäminen ja poistaminen saneerauksen yhteydessä. Purkutöiden jälkeen tulee myös suorittaa välitarkastus jossa määritellään vaurioiden sekä purkutöiden lopullinen laajuus. Kun rakenteet on purettu suoritetaan karkea siivous sekä desinfiointi. Desinfioinnin tarkoituksena on poistaa ilmassa ja pinnoilla olevat mikrobit sekä mahdolliset hajut ennen uusien rakenteiden tekoa. Desinfiointi voidaan tehdä tarpeen mukaan yhden tai useamman kerran. Töiden valmistuttua tehdään pölyttömäksi siivous jolla varmistetaan rakenteiden puhtaus ennen rakennuksen käyttäänottoa. Homevaurioon liittyvät työt tulee aina tehdä homepurkutyön ohjeita noudattaen.

Back To Top