skip to Main Content

Tervetuloa

Aa tutkijat Oy on sisäilmaongelmien tutkimiseen erikoistunut yritys. Sisäilmaongelmiin liittyviä selvityksiä, tutkimuksia ja asbestiartoituksia olemme tehneet vuodesta 2007 alkaen. Tutkimukset suorittaa Eurofins Expert Services Oy (entinen VTT) sertifioima rakennusterveysasiantuntija.

Olemme tutkineet kosteus- ja mikrobivaurioita sekä muita sisäilmanlaatuun heikentävästi vaikutta-via tekijöitä vuodesta 2007 alkaen. Tutkimusten tavoitteena on rakennusten kunnon ja sisäilman laadun parantaminen, sekä tilojen käyttäjien mahdollisten oireilujen syiden selvittäminen ja korjaaminen tutkituissa tiloissa.

Rakennusterveysasiantuntija

Rakennusterveysasiantuntijan tehtävänä on tutkia kokonasvaltaisesti rakennuksissa esiintyviä sisäilman laatuun heikentävästi vaikuttavia vikoja, virheitä, puutteita tai vaurioita, joilla voi olla vaikutusta rakennuksen olosuhteisiin ja tilojen käyttäjiin.

Back To Top