skip to Main Content

Aa tutkijat Oy – sisäilmaongelmien tutkimiseen erikoistunut yritys.

Olemme tehneet sisäilmaongelmiin liittyviä selvityksiä, tutkimuksia ja asbestiartoituksia vuodesta 2007 alkaen. Tutkimukset suorittaa Eurofins Expert Services Oy (entinen VTT) sertifioima rakennusterveysasiantuntija.

Olemme tutkineet kosteus- ja mikrobivaurioita sekä muita sisäilmanlaatuun heikentävästi vaikuttavia tekijöitä vuodesta 2007 alkaen. Tutkimusten tavoitteena on rakennusten kunnon ja sisäilman laadun parantaminen, sekä tilojen käyttäjien mahdollisten oireilujen syiden selvittäminen ja korjaaminen tutkituissa tiloissa.

Rakennusterveysasiantuntija

Rakennusterveysasiantuntijan tehtävänä on tutkia kokonaisvaltaisesti rakennuksissa esiintyviä sisäilman laatuun heikentävästi vaikuttavia vikoja, virheitä, puutteita tai vaurioita, joilla voi olla vaikutusta rakennuksen olosuhteisiin ja tilojen käyttäjiin.

Lisätietoa Aa Tutkijat Oy:stä

Sisäilmatutkimukset

Epäiletkö rakenteiden vaurioita? Selvitä tilanne Sisäilmatutkimuksella.

Kosteusmittaukset

Ehkäise vahingot – anna asiantuntijamme hoitaa kohteen kosteusmittaus.

Back To Top