skip to Main Content

Toimialaamme kuuluu sisäilmaongelmien selvitys julkisella ja yksityisellä sektorilla. Lisäksi suoritamme kosteuden mittausta ja tarkastelua, tarkastuksia asuntokauppaan ja rakennuksen kuntoon liittyen, asbesti- ja haitta-ainekartoituksia, sekä hajunpoisto, muokkaus ja desinfiointikäsittelyjä asiakkaan tarpeen mukaan. Alavalikoista löydät lisää tietoa palveluistamme.

Kosteusmittaus

  • Asuntokauppa
  • Äkilliset vahingot
  • Päällystettävyyden arviointi (porareikämittaus)

Kosteusmittausta käytetään apuna äkillisissä kosteusvaurioissa. Uudis- ja saneerauskohteissa kosteusmittauksella saadaan luotettavaa tietoa rakenteen päällystettävyyden arvioinnissa. Asuntokaupan kuntoarvioinnin osana kosteusmittaus on myös hyvä apuväline. Epäiltäessä homevauriota ei pelkkä kosteuden mittaaminen kuitenkaan anna riittävää tietoa mahdollisten vaurioiden paikantamiseksi. Rakennuksen homevauriot ovat usein piileviä tai vanhoja vauriota joista ei ole rakenteen pinnalla näkyviä viitteitä tai kosteusmittarilla todennettavaa kosteutta mittaushetkellä. Kosteusmittari toimii kuitenkin tärkeänä täydentävänä osana homevauriotutkimusta.

Kosteusmittaukset

 

Sisäilmatutkimukset

  • Epäily kosteus / homevauriosta
  • Asuntokaupan kuntotarkastus / tutkimus
  • Poikkeavat hajut rakennuksessa
  • Käyttäjien oireilu

Homevauriota epäiltäessä tarkastus / tutkimus aloitetaan usein perustutkimuksella jossa selvitetään rakennuksen perustiedot sekä historia jonka jälkeen tehdään aistinvarainen tarkastus pintakosteudenosoitinta apuna käyttäen. Tarkastuksen aikana määritellään mahdollinen näytteenoton tarve ja näytteenottopaikat sekä kerätään näytteet ja tehdään tarvittaessa rakenteiden avauksia vaurioiden selvittämiseksi. Perustutkimuksen tavoitteena on selvittää mahdolliset vaurioituneet rakennusosat sekä lisätutkimusten tarve. Lisätutkimuksia saatetaan joutua tekemään vaurioiden laajuuden- sekä aiheuttajan selvittämiseksi. Rakennuksessa saattaa olla myös muuntyyppisiä ongelmia tai puutteita (esim.ilmanvaihdon puutteet, teolliset kuidut, kemialliset epäpuhtaudet) yhtäaikaa homevaurion kanssa, jolloin lisätutkimuk-sia tarvitaan ennenkuin jatkotoimista päätetään.

Sisäilmatutkimukset

 

Hajunpoisto/Desinfiointi

  • Kalmasaneeraus
  • Viemärivahingot
  • Saneerauskohteet joissa kaikkien rakenteiden purku ei ole mahdollista

Hoitamaton kosteusvaurio johtaa lähes poikkeuksetta mikrobivaurioon. Otollisissa olosuhteissa mikrobivaurio voi kehittyä jopa muutamassa päivässä. Tästä syystä on tärkeää ryhtyä toimenpiteisiin mahdollisimman nopeasti sen jälkeen kun vaurio on todettu. Hoitamaton mikrobivaurio saattaa pahimmillaan aiheuttaa vakavaa terveyshaittaa sekä vaurioita rakenteille.

Kosteus / homevaurion korjauksen onnistumisen edellytyksenä on vaurion aiheuttajan luotettava selvittäminen ja poistaminen saneerauksen yhteydessä. Purkutöiden jälkeen tulee myös suorittaa välitarkastus jossa määritellään vaurioiden sekä purkutöiden lopullinen laajuus. Kun rakenteet on purettu suoritetaan karkea siivous sekä desinfiointi. Desinfioinnin tarkoituksena on poistaa ilmassa ja pinnoilla olevat mikrobit sekä mahdolliset hajut ennen uusien rakenteiden tekoa. Desinfiointi voidaan tehdä tarpeen mukaan yhden tai useamman kerran. Töiden valmistuttua tehdään pölyttömäksi siivous jolla varmistetaan rakenteiden puhtaus ennen rakennuksen käyttäänottoa. Homevaurioon liittyvät työt tulee aina tehdä homepurkutyön ohjeita noudattaen.

Back To Top