skip to Main Content

Kosteusmittaus

● Epäily vuodosta tai kosteusvauriosta
● Vesipisteellisten tilojen kosteuden tarkastelu tai mittaus asuntokaupan yhteydessä
● Päällystettävyyden arviointi (porareikämittaus)
● Kosteuden mittaus tutkimuksen yhteydessä (porareikämittaus)
● Puun kosteuden mittaus

Kosteusmittausta ja kosteuden tarkastelua käytetään apuna mm. vuotovaurioiden havaitsemisessa, tarkastuksessa ja tutkimuksessa, asuntokauppaan liittyvissä tarkastuksissa sekä päällystettävyyden arvioinissa ennen uusien pintojen päällystämistä.

Hinta

Kosteusmittauksen / tarkastelun hinta määräytyy toimeksiannon mukaan. Tutkimuksessa ja tarkastuksessa mittaus / tarkastelu sisältyvät tuntihintaan. Vesipisteellisten tilojen kosteuden tarkastelulle tai selkeästi rajattavalle mittaukselle voidaan taas määrittää kiinteä hinta.

Lisätietoa sisäilmatutkimuksista

Jukka Harju

Yhteydenotto ja tarjouspyyntö


YritysKuntaKaupunkiJulkisyhteisöTaloyhtiöYksityinen

kosteusmittaus

Puun kosteusmittauksessa yleisesti käytetään piikkimittaria

Kosteuden tarkastelu

Kosteuden tarkastelu on rakenteen pinnalta tehtävää tarkastelua pintakosteudenosoitinta apuna käyttäen. ”Mittausarvot” kosteuden tarkastelussa ovat suuntaa antavia. Mittalaitteen asteikko on jaettu karkeasti kolmeen osa-alueeseen, jotka ilmoittavat onko tarkastelun kohteena oleva rakenne kuiva, kostea tai märkä. Menetelmän puutteena on mitta-anturin antamat mahdolliset virheet joiden syynä voivat olla mm. rakenteessa olevat ilmaraot, metalli tai mittaajan osaamattomuus. Kosteuden tarkastelu pintakosteudenosoittimen avulla on hyvä työkalu nopeaan kosteuden arviointiin esimerkiksi tarkastuksen tutkimuksen tai vuotovaurion yhteydessä.

Kosteuden mittaus

Kosteuden mittaus on yleisimmin betonirakenteen sisältä tai puurakenteesta tehtävää mittausta. Betonirakenteessa mitattavasta pisteestä saadaan suoraan käsiteltävää tietoa suhteellisesta kosteudesta, lämpötilasta ja absoluuttisesta kosteudesta. Puurakenteen mittauksessa saadaan arvot painoprosentteina.

Kosteuden mittausta käytetään apuna mm. tutkimuksen yhteydessä selvitettäessä kosteuden siirtymistä rakenteessa, vuotovaurioiden laajuuden selvityksissä sekä päällystettävyyden arvioinnissa. Puurakenteiden kosteuden mittausta käytetään mm. tutkimusten yhteydessä.

Back To Top