skip to Main Content

Koska sisäilmatutkimus tulisi tehdä?

● Epäily sisäilmaongelmasta
● Epäily kosteus- / homevauriosta
● Poikkeavat hajut tai näkyvät viitteet vaurioista
● Käyttäjien epämääräinen oireilu
● Rakennuksen kuntoon tai asuntokauppaan liittyvät tarkastukset ja tutkimukset
● Rakennuksen purku tai saneeraus (asbestikartoitus)

Tutkimus

Sisäilmaongelmaa epäiltäessä tutkimus aloitetaan yleensä kohde-, ja taustatietojen keräämisellä. Tietojen keräyksen jälkeen kohteessa suoritetaan aistinvarainen tarkastus ja kosteuden tarkastelu pintakosteudenosoitinta apuna käyttäen. Kosteuden tarkastelun ja tarkastuksen perusteella määritellään mahdollisten tutkimukseen liittyvien näytteenoton ja rakennusavausten tarve ja määrä, sekä tehdään tutkimussuunitelma, jonka perusteella tutkimus suoritetaan.

Tutkimuksen valmistuttua laaditaan tehdyistä havainnoista, sekä mahdollisten näytteiden ja mittausten tuloksista tilaajalle raportti, jossa esitellään tutkimuksen ja näytteiden tulokset, johtopäätökset sekä jatkotoimet tutkimuksen jälkeen. Laajoissa tutkimuksissa saatetaan joutua tekemään tarkentavia lisätutkimuksia esim. havaittujen vaurioiden laajuuden tai syiden selvittämiseksi.

Sisäilmaongelmien aiheuttajia

Sisäilmaongelmia aiheuttavat mm. hiukkasmaiset epäpuhtaudet, kosteus / mikrobivauriot, rakennusmateriaalien päästöt, kosteuden aiheuttamat kaasumaiset epäpuhtaudet, hiilidioksidi, radon, lämpö, veto, kylmyys sekä ilmanvaihdon puutteet.

Lisätietoa sisäilmatutkimuksista

Jukka Harju

Yhteydenotto ja tarjouspyyntö


YritysKuntaKaupunkiJulkisyhteisöTaloyhtiöYksityinen

sisäilmatutkimus

Mikrobitutkimus voidaan tehdä näytteestä

Asuntokauppa

Asuntokaupan kuntotarkastuksen jälkeen saatetaan joutua tekemään kuntotutkimusta esim. tarkastuksessa havaittujen vikojen, virheiden, puutteiden tai riskirakenteiden kunnon selvittämiseksi.

Asuntokaupan kuntotarkastukselle määritellään yleensä kiinteä hinta asunnon sijainnin, iän, koon ja lähtötietojen perusteella. Asuntokaupan kuntotarkastukset suoritetaan pääsääntöisesti kuntotarkastuksen KH 90-00394 suoritusohjeen mukaan.

Asbesti

Asbestikartoitus on tehtävä mm. ennen rakennusten purkua tai saneerausta (Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798 / 2015). Ennen katoitusta kerätään kohteesta taustatiedot. Kartoituksen aikana tehdään kartoitettavalla alueella rakenneavauksia ja kerätään näytteitä asbestia ja muita haitta-aineita sisältävien rakennusmateriaalien selvttämiseksi. Kartoituksesta laaditaan tilaajalle pohjakuviin laadittu ”kartta”, sekä taulukko jossa on tilakohtaisesti esitetty asbestia sisältävät rakenteet, ja tarvittaessa myös määrä. Kartoitus toimii urakoitsijan apuna tarjouslaskennassa ja purkutöiden aikana.

Hajunpoisto ja -muokkaus sekä desinfiointi

Suoritamme hajunpoisto, desinfiointi ja hajunmuokkaus käsittelyjä. Hajunpoistoa ja desinfiointia käytetään apuna esimerkiksi vaativissa mikrobivaurioiden korjauksissa silloin kun kaikkia rakenteita ei voida purkaa, eikä mekaanisella puhdistuksellakaan saada riittävää puhtaustasoa, tai rakenteisiin on jäänyt purkutöiden jälkeen voimakas mikrobikasvun aiheuttama haju. Desinfiointia käytetään apuna myös viemärivahingoissa ja kalmasaneerauksissa.

Hajunpoistoa tai -muokkausta voidaan käyttää apuna esimerkiksi kalmasaneerauksessa sekä kohteissa joissa on tupakoitu tai muuten voimakas haju jota ei saada saneerauksella täysin poistettua.

Hinta

Tutkimuksen ja kartoituksen hinta muodostuu tilaajan kanssa sovitun toimeksiannon sisällön ja sen keston mukaan. Pääsääntöisesti tutkimus ja kartoitus suoritetaan tuntilaskutusperiaatteen mukaan, jonka lisäksi hintaan vaikuttavat kohteen sijainti, ja tutkimuksen ohessa mahdollisesti tehtävä näytteenotto. Kerättäville näytteille on kappalekohtaiset hinnat riippuen näytteistä ja niiden käsittelytavasta laboratoriossa.

Back To Top