skip to Main Content

Aa Tutkijat Oy palvelee asiakkaita kaikissa sisäilman laatuun liittyvissä ongelmissa. Tutkimukset ja kartoitukset, sekä mittaukset ja näytteiden oton suorittaa alan koulutuksesta vuonna 2007 valmistunut Rakennusterveysasiantuntija.

Olemme sitoutuneet noudattamaan alan koulutuksen saaneille henkilöille laadittuja eettisiä ohjeita ja hyviä toimintatapoja sekä toimimaan asetuksen mukaisten ammatillisten vaatimusten ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

Back To Top